Voordeel: bestel méér:  korting voor meerdere boeken

Privacy Policy

Privacy Policy

In de wereld van sm en spanking is privacy een absolute voorwaarde.

We verklaren hier dan ook plechtig dat naam- en adresinformatie nooit naar buiten zal komen.

Noch mondeling noch schriftelijk, noch op welke wijze dan ook.

Liever zouden we helemaal geen adresgegevens ontvangen,

maar ja, dan kunnen we u ook geen boeken toezenden.

En van u verwachten dat u een postbus neemt....

Maar ja, we zijn bang dat dat niet gaat werken.

Ondertekend:

namens Erobird:

Paul Gérard

schrijver

en

reintoch

sitebeheerder